Hastanelerin, hastalarına daha iyi ve kaliteli, memnuniyet odaklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla, Hastane Çağrı Merkezi İyileştirme Programı sağlamaktayız.

Hastane çağrı merkezlerinde en çok yaşanan sorunlardan birisi, çağrı merkezine ulaşmanın ve çağrı merkezi çalışanlarıyla iletişim kurmanın zor olmasıdır.

Hastalar, doktor randevusu alma, hastane hizmetleri ve birimler hakkında bilgi alma, şikayet ve talepte bulunma, sağlık hizmetleri noktasında bilgi almak amacıyla, hastanelerin çağrı merkezini aramaktalar. Fakat çağrı merkezine ulaşamamakta ya da kuyrukta (hatta/cevapsız çağrı olarak) çok beklemektedir.

Bu durum da hasta memnuniyetsizliğine ve hasta şikayetlerine yol açmaktadır.

Bu durumu çözümlemek için, hastane çağrı merkezi süreçleri, teknik altyapı, çalışanların yetkinliği ve yeterliliği, çalışan sayısının yetersizlik durumu, çalışanların sektörel eğitim bilgisi, çağrı merkezinin fiziksel uygunluğu, vardiya planlamaları, hastayla yapılan görüşmelerin kayıtlarını dinleme ve kaliteyi ölçme, ulaşılabilirlik süresi vb. noktalar dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Hastane Çağrı Merkezi İyileştirme Programı sonrasında, hastane çağrı merkezinin hizmet kalitesinde artış sağlanacak, çalışanlar, uzman hale getirilecek, çağrı merkeziyle ilgili şikayetler azalacak, en önemli nokta ise, hastalar hızlı bir şekilde, hatta beklemeden/bekletilmeden hizmet alacak ve cevapsız sayısı sıfıra düşecektir.