• MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ

  • Müşterilerinizin istek ve beklentilerini dikkate alıyor musunuz?
  • Müşteri şikayetlerini önemiyor musunuz?
  • Müşteriler, hizmetlerinizden ne kadar memnun?
  • Müşteriler, çalışanlarınızın iletişiminden, yaklaşımından ve hizmetinden memnun mu?
  • Müşteriler, Sizden ve firmanızdan memnun mu?
  • Müşteriler, ileride Sizden hizmetlerinizde ve süreçlerinizde nelerin iyileştirilmesini bekliyor?

  Müşteri Memnuniyeti Anketi Hizmeti sayesinde müşterilerinizin, çağrı merkezi hizmetinizden ve çağrı merkezi çalışanlarınızın yaklaşımından ne düzeyde memnun olduklarını ortaya çıkarabileceksiniz.

  Call Center Masters olarak, profesyonel, kaliteli, gerçekçi ve en doğru ölçümleme yöntemleriyle, firmanız adına müşterilerinize memnuniyet anketi düzenlemekteyiz.

  Çağrı merkezi dışındaki firmalar ve sektörler için de Müşteri Memnuniyet Anketi Hizmeti sağlamaktayız.

  Neden Müşteri Memnuniyet Anketinin Amacı Nedir?musteri memnuniyet anketi

  • Hizmetinizin kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamaya destek olmak
  • Rekabetin gittikçe güçlendiği bir ortamda müşteri memnuniyeti kavramına olan duyarlılığı geliştirmek
  • Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tespit etmek
  • Müşterilerin yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını araştırmak
  • Müşterilerin bilinçlenmesini sağlamak; memnuniyet ölçümüne yönelik hızlı ve güvenilir yöntemler belirlemek
  • Müşterilerin memnuniyet ve beklenti düzeylerinin ölçümlenmesini sağlamak
  • Çalışanların hizmet kalitesinin ve iletişim becerisinin ölçümlenmesini ve artırılmasını sağlamak
  • Müşterilerin beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulmasının altyapısının oluşmasını sağlamak
  • Çağrı merkezinde “müşteri memnuniyeti” bilincinin yerleşmesini sağlamak
  • Müşteri memnuniyeti temelli, hizmet kalitesinin yükselmesi sağlamak
  • Analiz sonuçlarının şirket yapısına ve stratejilerine etkisini görmek ve gerekirse yeni stratejiler ve ihtiyaçlar ortaya çıkarma

  Müşteri Memnuniyet Anketini Uygulama Adımları

  • Firmanızla birlikte müşteriye sorulacak anket soruları hazırlanır. Bu sorular, müşteri algısını doğru ölçümlemek için en anlaşılır hale getirilir.
  • Müşterinin sıkılmaması, zamanını fazla almamak ve doğru yanıtlara ulaşmak için en fazla 5- 10 arası soru yöneltilir. (Bu sayı artabilir ya da azalabilir)
  • Çağrı merkezinden, arama yapılacak müşterilerin iletişim bilgileri istenir.
  • Müşteriler, tarafımızdan aranmaya başlanır.
  • Müşterilerinin yorumları anket formuna, yorum eklenmeden, tarafsız şekilde doldurulur ve puanlanır.
  • Anket sonrasında, çağrı merkezi hizmeti noktasında gelişime açık noktalar ve başarılı olunan noktalar belirlenir.
  • Müşteri aramaları sonrasında çıkan sonuçlar, çağrı merkezi yönetimine tarafsız ve gerçekçi şekilde raporlanır.