• Müşterilerinizin istek ve beklentilerini dikkate alıyor musunuz?
 • Müşteri şikayetlerini önemiyor musunuz?
 • Müşteriler, hizmetlerinizden ne kadar memnun?
 • Müşteriler, çalışanlarınızın iletişiminden, yaklaşımından ve hizmetinden
  memnun mu?
 • Müşteriler, Sizden ve firmanızdan memnun mu?
 • Müşteriler, ileride Sizden hizmetlerinizde ve süreçlerinizde nelerin
  iyileştirilmesini bekliyor?

 Müşteri Memnuniyeti Anketi Hizmeti sayesinde müşterilerinizin, çağrı merkezi
hizmetinizden ve çağrı merkezi çalışanlarınızın yaklaşımından ne düzeyde memnun
olduklarını ortaya çıkarabileceksiniz.

Call Center Masters olarak, profesyonel, kaliteli, gerçekçi ve en doğru ölçümleme
yöntemleriyle, firmanız adına müşterilerinize memnuniyet anketi düzenlemekteyiz.

Çağrı merkezi dışındaki firmalar ve sektörler için de Müşteri Memnuniyet Anketi
Hizmeti sağlamaktayız.

 Neden Müşteri Memnuniyet Anketinin Amacı Nedir?

 • Hizmetinizin kaliteli ve güvenilir
  olmasını sağlamaya destek olmak
 • Rekabetin gittikçe güçlendiği bir
  ortamda müşteri memnuniyeti
  kavramına olan duyarlılığı
  geliştirmek
 • Müşteri memnuniyetini etkileyen
  faktörleri tespit etmek
 • Müşterilerin yaşadığı sorunları ve
  çözüm yollarını araştırmak
 • Müşterilerin bilinçlenmesini sağlamak; memnuniyet ölçümüne yönelik hızlı ve
  güvenilir yöntemler belirlemek
 • Müşterilerin memnuniyet ve beklenti düzeylerinin ölçümlenmesini sağlamak
 • Çalışanların hizmet kalitesinin ve iletişim becerisinin ölçümlenmesini ve
  artırılmasını sağlamak
 • Müşterilerin beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulmasının
  altyapısının oluşmasını sağlamak
 • Çağrı merkezinde “müşteri memnuniyeti” bilincinin yerleşmesini sağlamak
 • Müşteri memnuniyeti temelli, hizmet kalitesinin yükselmesi sağlamak
 • Analiz sonuçlarının şirket yapısına ve stratejilerine etkisini görmek ve gerekirse
  yeni stratejiler ve ihtiyaçlar ortaya çıkarma

 Müşteri Memnuniyet Anketini Uygulama Adımları

 • Firmanızla birlikte müşteriye sorulacak anket soruları hazırlanır. Bu sorular,
  müşteri algısını doğru ölçümlemek için en anlaşılır hale getirilir.
 • Müşterinin sıkılmaması, zamanını fazla almamak ve doğru yanıtlara ulaşmak için
  en fazla 5- 10 arası soru yöneltilir. (Bu sayı artabilir ya da azalabilir)
 • Çağrı merkezinden, arama yapılacak müşterilerin iletişim bilgileri istenir.
 • Müşteriler, tarafımızdan aranmaya başlanır.
 • Müşterilerinin yorumları anket formuna, yorum eklenmeden, tarafsız şekilde
  doldurulur ve puanlanır.
 • Anket sonrasında, çağrı merkezi hizmeti noktasında gelişime açık noktalar ve
  başarılı olunan noktalar belirlenir.
 • Müşteri aramaları sonrasında çıkan sonuçlar, çağrı merkezi yönetimine tarafsız ve
  gerçekçi şekilde raporlanır.