İşletmelerde “turnover”, yani işgücü devir oranı belirli bir dönem içerisinde işletmede çalışan personelin o dönem içerisinde işten ayrılan personele yüzdesini ifade eder.

Turnover, çağrı merkezi sektörünün korkulu rüyası, hatta değişmez bir parçasıdır ve Çağrı Merkezi Yönetimi ve İnsan Kaynakları Biriminin “Öğrenilmiş Çaresizliği” haline gelmektedir.

Çağrı Merkezi sektöründe ise işe alınan çağrı merkezi çalışanlarının profilleri ve yanlış yönetim ve yanlış insan kaynakları süreç yönetimi modeli nedeniyle, turnover adeta vazgeçilmez bir durumdur.

Çağrı merkezlerinde ideal olan ve kabul edilen turnover oranı %9-%10’dur. Çağrı merkezinizdeki turnover, bu oranlardan yüksek ise bir problem gözükmektedir.

Turnover İçin Kalıcı Çözümlerimiz

Call Center Masters, yüksek turnover oranlarını durdurmak ve en aza indirmek için kalıcı çözümler sunmaktadır.

Call Center Masters, Y ve Ş Kuşağı jenerasyonun nabız atışlarıyla şekillenen bu oran için, hem genç kuşağın hem de sektörün nabız hızında, yani hızlı ve dinamik alternatifleri sunmaktadır.

Uygulanabilir çözüm adımlarımız şu şekildedir;
  • Çağrı merkezinde öncelikle turnoverinin nedenlerini bulmak için detaylı analiz çalışması yapılır.
  • Çağrı merkezinde turnoveri iyileştirmek amacıyla yapılması gereken uygulamalar, çözümler, öneriler ve önlemler belirlenir
  • Belirlenen çözümler, öneriler ve önlemler uygulamaya konulur
  • Önerilerin, çözümlerin uygulanmasından sonra ise denetleme ve takip yapılarak turnover oranlarındaki iyileşmeyi ve yapılan uygulamaları, sonuçları gözlenir.