Çağrı merkezleri için işe alım ve yerleştirme önemli süreçlerden biridir. Uygun adayın bulunması ve sürece dahil edilmesi amacıyla çağrı merkezleri birçok yöntem uygulamaya çalışmakta ya da yöntemler arayışı içerisine girmektedir.

Hatalı ve başarısız şekilde uygulanan işe alımlar nedeniyle, çağrı merkezine kalifiye ve uzun süreli kalıcı olacak adaylar bulunamamaktadır. İşe alım sürecinin hatalı yürütülmesi, çağrı merkezi için turnover artışına da olumsuz etkilemektedir.

Bazı çağrı merkezlerinde işe alım sürecine takım liderlerini ve operasyon yöneticilerini dahil edilmekte ve bu süreçte takım liderleri, operasyon yöneticileri, işe alım biriminin davet ettiği çok sayıdaki katılımcıyı elemektedir. Bu işe alım sürecinde şu soruyu doğurmaktadır. Acaba işe alım sürecine takım liderleri ve diğer yöneticiler dahil olmalı mıdır, bu süreci olumsuz olarak nasıl etkiler?

İşe alım süreçlerini doğru uygulamak ve işe alım/ik uzmanlarının işe alım sürecinde daha yetkin ve başarılı olmalarını sağlamak, daha fazla aday bulmak, en uygun adayı bulmak ve bu adayların operasyonda tutulmasını sağlamak için İşe Alım iyileştirme Danışmanlığı hizmeti sağlamaktayız.